Vad är fackförbund?

Ofta uppstår viss förvirring över vad ett fackförbund är, och inte minst kring vad som är skillnaden mellan en fackförening och ett fackförbund.

Här reder vi därför ut begreppen lite, så att det blir lättare att få klarhet i vad man bör göra när man står utanför facket. Till att börja med bör det konstateras att ett fackförbund är en arbetstagarorganisation som består av alla de fackföreningar som finns inom en viss bransch. Fackförbunden är riksomfattande, medan många fackföreningar har lokala avdelningar.

Fackförbunden arbetar med typiska fackliga frågor, såsom lön, anställning, utbildning från arbetsgivare, arbetsmiljö och så vidare, och hjälper alltså sina medlemmar i dessa frågor. De flesta fackförbund har också en a-kassa som man kan ansluta sig till.

Det finns tre centralorganisationer som samlar de allra flesta fackförbunden i Sverige: SACO som organiserar akademiker, TCO som organiserar tjänstemän och LO som har arbetare i sitt skrå.

Facken har haft ett mycket stort inflytande och mycket makt i Sverige historiskt och har det än i dag, vilket även avspeglas i att så många som cirka fyra av fem svenska löntagare är med i facket – vilket är en mycket hög siffra sett ur ett internationellt perspektiv. Just det höga medlemsantalet är också en nyckel till att facken ska kunna behålla sin position och sitt inflytande.

Billiga lån gör det ofta möjligt att investera tidigare

Det finns många anledningar till att billiga lån, lån med låg ränta, är attraktiva. Det mest uppenbara är givetvis att man helt enkelt sparar pengar som låntagare jämfört med att teckna ett dyrare lån, kostnader som kan bli rejält påtagliga över tid – inte minst med tanke på ränta på ränta-effekten. Men det finns även andra anledningar till att billiga lån är en bra väg att gå. Inte minst går det ofta att beviljas billigare lån tidigare i den privatekonomiska utvecklingen – helt enkelt eftersom det inte krävs lika god likviditet för att bedömas kunna betala tillbaka en mindre summa (det vill säga ett billigt lån) jämfört med en större summa (det vill säga ett dyrare lån).

Därmed kan det vara så att man kan teckna lånet utan att vänta på en löneförhöjning under en viss tid. På så vis får man ofta även ut mer av sin investering som man tar privatlån för – man kanske hinner bo i sitt renoverade hus under längre tid eller äga den nya bilen längre. På så vis får man även ut MER för samma köp eller investering.

Att göra i och omkring Karlstad