Vad är fackförbund?

Ofta uppstår viss förvirring över vad ett fackförbund är, och inte minst kring vad som är skillnaden mellan en fackförening och ett fackförbund.

Här reder vi därför ut begreppen lite, så att det blir lättare att få klarhet i vad man bör göra när man står utanför facket. Till att börja med bör det konstateras att ett fackförbund är en arbetstagarorganisation som består av alla de fackföreningar som finns inom en viss bransch. Fackförbunden är riksomfattande, medan många fackföreningar har lokala avdelningar.

Fackförbunden arbetar med typiska fackliga frågor, såsom lön, anställning, utbildning från arbetsgivare, arbetsmiljö och så vidare, och hjälper alltså sina medlemmar i dessa frågor. De flesta fackförbund har också en a-kassa som man kan ansluta sig till.

Det finns tre centralorganisationer som samlar de allra flesta fackförbunden i Sverige: SACO som organiserar akademiker, TCO som organiserar tjänstemän och LO som har arbetare i sitt skrå.

Facken har haft ett mycket stort inflytande och mycket makt i Sverige historiskt och har det än i dag, vilket även avspeglas i att så många som cirka fyra av fem svenska löntagare är med i facket – vilket är en mycket hög siffra sett ur ett internationellt perspektiv. Just det höga medlemsantalet är också en nyckel till att facken ska kunna behålla sin position och sitt inflytande.